The

Photo Experience

      

East Sierra 06

Mono Lake Tufa

         

   

 

Pan. Intro.

  

   
   
   
   
   
   

Mono Tufa Pan. 1

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

    

 (left click on image to go to next image in series)

10/24/06